AVEL

Tre fina ston vid Avelschampionatet på SM 2013. Milla från Ammor syns längst till höger.

Vårt avelsmål

Vi tycker att det absolut viktigaste i avelsarbetet är att använda mycket bra ston!

Vad är ett bra sto? Olika människor svarar troligtvis lite olika på den frågan, men vi tycker att ett bra sto skall ha:

- Ett mycket bra lynne. Lynnet beror till viss del på arvet men även på miljöfaktorer. Som avlare kan man påverka miljöfaktorerna genom att de unga hästarna fostras i en flock med olika åldrar och gärna några äldre kloka hästar. Vi har absolut inte unghästar som några "gosedjur" utan de skall verkligen få vara hästar.

- Bra gångarter är förstås otroligt viktiga! Hästen skall först och främst fungera som en härlig ridhäst oavsett vad ryttaren har för ambitioner! Det är självklart ett mycket större nöje, oavsett om man har tävlingsambitioner eller är fritidsryttare, att rida en häst med mycket bra, rena och "lättväxlade" gångarter!

- En bra exteriör har bl a mycket stor betydelse för hållbarheten. Vi vill få fram hästar med bl a bra proportioner, hals, manke och bog. Benen och hovarna är naturligtvis väldigt viktigt. Hästarna skall ha en funktionell exteriör och lätt för att bära sig på ett bra sätt.

- En förärvningssäker stam. Vi tycker att det är viktigt att använda hästar som har mycket bra förfäder! Det finns en möjlighet att få fram bra hästar från föräldrar med mindre bra stam, men sannolikheten att få fram bra avkommor från riktigt bra föräldrar är naturligtvis större. Hingstarna skall helst ha mycket bra tävlingsresultat! Avel handlar till stor del även om att ha tur!
Vi håller alltid noga kontroll på Inavelskoefficienten den bör vara så låg som möjligt! Det är tyvärr inte alla som tänker på det. Det finns hingstar som används idag som är ett resultat av avel mellan närbesläktade individer och vi använder naturligtvis inte dessa hingstar!

- En fantastisk samarbetsvilja och arbetsvilja Sist men absolut inte minst så tycker vi att vi vill ha en inriktning mot hästar som framför allt skall vara arbetsvilliga och absolut samarbetsvilliga! Hästarna bakåt i stammen är väldigt viktiga, vi vill absolut försöka att undvika vissa linjer som inte ger bra lynne.

Har man hästar med dessa otroligt VIKTIGA egenskaper så blir ens eget ”hästliv” helt underbart. Ur djurskyddssynvinkel har en häst som har det lätt för sig, som har en bra hållbar exteriör och som har ett bra lynne oftast ett mycket bättre liv.

Vi har INTE satsat på att äga en egen hingst utan vi vill kunna välja fritt bland de MYCKET fina hingstar som finns i dag! Vi har däremot fött upp en 1:a klass hingst som köptes av Stine i Danmark.

Vi har satsat på.....
Vi har satsat på att köpa unga ston med bra stam, bl a två avkommor till hingsten Fafnir från Götarsvik. Han ger mycket vackra avkommor med otroligt bra lynne, samarbetsvilliga och arbetsvilliga hästar som dessutom har lätt för gångarterna.
Vi har även köpt en mycket flott dotter till Askur från Håkansgården. Askur är en helt makalös hingst både när det gäller egna prestationer och när det gäller avkommornas prestationer. Askur är dessutom den första svenskfödda hingsten som har fått Hederspremie. Askur är hittills den utan jämförelse bästa svenskfödda förärvaren av tävlingshästar!


VÄLKOMMEN TILL AMMOR ISLANDSHÄSTAR! - Avel med mål att få fram hästar av hög kvalitet.

Vi har bott på två olika gårdar, fina Ammor i Västergarn på Gotland och vackra Lärbo i Hallingeberg i nordöstra Småland. På dessa två gårdar har vi bedrivit avel i liten skala. Nu håller jag på att aveckla nästan allt på grund av min mans bortgång. Jag behåller troligtvis 1-2 ston. Se även Saluhästar.
I all avel är STONA det absolut viktigaste. Vi har använt några mycket trevliga avelsston som förträder de egenskaper som ingår i vårt avelsmål. Det är ston med mycket bra lynne, lättridna gångarter och med bra exteriör. Vi vill avla fram hästar som är samarbetsvilliga, arbetsvilliga och gärna med mycket bra femgångsegenskaper. Om man får skryta lite så är vi mycket nöjda med våra hästar. Vi har bedrivit avel i liten skala under mer än 20 år. Nästan 20% av de egna uppfödningar har avelsbedömnts, vilket är en bra siffra. De har ett medelvärde på:
exteriör 7,92
ridegenskaper 8,03
totalt 8,00

De visade hästarnas medelålder är bara 5,7 år. Det resultatet kan man inte vara annat än nöjd med!

Vi har försökt att avla fram hästar som motsvarar våra DRÖMHÄSTAR! Kanske även dina?          


Fyra generationer

Bilden ovan visar 4 generationer, foto: Emma Jansson

Vi har haft turen att få köpa väldigt bra ston, ovan syns Kenning till vänster, hennes dotter Mynta, Kennings dotterdotter Támyrja och barnbarnsbarnet Arinn. Kenning finns inte längre, men hon är för oss en av de viktigaste och mest älskade hästarna vi har haft. Läs mer om Kenning under Älskade hästar.

Christina och Milla vid bedömningen i Vaggeryd där Milla blev bästa 6-åriga sto.

Ísak från Ammor avelsbedömd med 8,0 i ridegenskaper redan som 4-åring och 8,31 som 5-åring, foto Stine Balchen.

Támyrja från Ammor, 8,08 för ridegenskaper.
Milla från Ammor 1 månad gammal vid Strokkurs föl- och unghästmönstring, foto Carita Sundström.

Milla från Ammor med Hinni vid Avelschampionatet vid SM 2013. Exteriör 8,26, ridegenskaper 8,09 totalt 8,15. Foto: www.toltaren.se